Wao_Thitawan View my profile

Categories

มีเรื่องไม่เข้าใจ

posted on 19 Sep 2012 19:14 by dogwarw directory Diary
เกิดคำถามกับตัวเราเองเสมอ
คำถามที่เกิดมีมากมาย ใช่และยังหาคำตอบไม่ได้...
คำถามเหล่านี้มักเกิดในตอนที่เรา รู้สึกแย่ ท้อแท้ หรือแม้กระทั้งมีความสุข
คำถามก็มักเกิดขึ้นเสมอ มันอาจเป็นเพราะเราไม่เข้าใจ
เราไม่รู้ว่าอะไรคือคำตอบที่ถูกต้อง ใช่เราไม่รู้
บางคำถาม ก็เหมือนเพื่อย้ำเตือนให้ตัวเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไร
บางคำถาม ก็เหมือนถามเพื่อตอกย้ำความเจ็บปวดหรือความสุขด้วยเช่นกัน
หลายคำถามก็บันทอนกำลังใจตัวเอง ในขณะเดียวกัน หลายคำถามก็ทำให้มีกำลังใจ
บางคำตอบที่มีน้อยบางครั้งก็ทำให้มีความสุข บางคำตอบ ไม่มีจะดีกว่า...
ใครรอเราอยู่ และเรากำลังรอใครอยู่ เราไม่รู้
ที่เรารู้ตอนนี้คือ ทำหน้าที่ของเราให้มันเต็มที่
ถ้าวันใดวันหนึ่งเราหายไปหรือไม่มีแรงใจที่จะทำอะไรต่อไปแล้ว
จะได้ไม่รู้สึกมานั่งเสียดายกับชีวิตที่ผ่านมา  :(

Comment

Comment:

Tweet